Vzdělávací kurzy
Reference

Spolupráce s Persefona z. s. probíhala po celou dobu příprav bez problému. Vzdělávání pro pracovníky Senior Pointů probíhalo v rozsahu 8 hodin v sídle naší organizace pod vedením právničky a psycholožky. Jednalo se o kurz Základy práce s oběťmi domácího násilí. Kolegové si obsah i formu pochvalovali a kladně hodnotili jak samotnou organizaci výuky, tak i možnost zpětné vazby. Realizované vzdělávání splnilo naše očekávání v rozšiřování odbornosti našich pracovníků. Do budoucna bychom rádi podobný seminář (klidně i na jiné téma) realizovali znova.

Ing. Lukáš Vaculík
ředitel projektu Senior Point

 

Vše, co jsme se dozvěděli, bude určitě přínosem.
Obě paní mluvily k věci a zajímavě.
Nejvíce mě oslovilo téma vlastnictví bytu, postavení oběti a procesní řízení.

Pracovníci OSPODu