CZ EN
 
O nás
O Persefoně

Organizace Persefona, z. s. vznikla v roce 2007 odloučením programu proti domácímu násilí Ligy lidských práv, který poskytoval pomoc obětem domácího násilí již od roku 1999.

Hlavní pilíř činnosti organizace tvoří dlouhodobá komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starším 18 let z Jihomoravského kraje. Podpora dál směřuje k těm, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci. Pod komplexním a dlouhodobým přístupem rozumíme doprovázení oběti celým procesem řešení její životní situace. V rámci poradenských služeb poskytujeme klientům a klientkám sociální, psychologickou a právní pomoc.

Vedle pomoci obětem usilujeme o rozvíjení programu terapií násilných osob v rámci Brna a Jihomoravského kraje. Vycházíme ze zkušeností, že řešení domácího násilí výhradně péčí o oběti je jednostranné, a proto řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí komplexně. Poskytujeme terapeutickou podporu a poradenství osobám, které mají potíže se zvládáním vlastní agrese ve vztazích. Jde o preventivní opatření proti případnému rozpadu partnerského vztahu či rodiny a také o prostředek, jak napomoci tomu, aby se násilné chování neopakovalo i v dalších vztazích.

Obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění poskytneme odborné právní a sociální poradenství. Ostatním zájemcům o službu, kteří neřeší problém domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění, poskytneme základní poradenství.

Persefona je dobrovolnou, nevládní neziskovou organizací ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jako taková je podle českého práva právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Odborné sociální poradenství poskytujeme na základě registrace Krajského úřadu Jihomoravského kraje dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Právní informace poskytujeme podle akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR dle § 39 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Další informace naleznete v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Statistika klientů Persefony, z. s.

V roce 2017 poskytla Persefona poradenství celkem 420 osobám prostřednictvím 962 osobních, 1 139 telefonických a 955 e-mailových konzultací. 

V roce 2016 poskytla Persefona poradenství celkem 508 osobám prostřednictvím 1 080 osobních, 1 425 telefonických a 948 e-mailových konzultací. 

V roce 2015 poskytla Persefona poradenství celkem 366 osobám (z toho 31 odborníkům) prostřednictvím 846 osobních, 989 telefonických a 1 313 e-mailových konzultací.

V roce 2014 poskytla Persefona poradenství celkem 369 osobám prostřednictvím 844 osobních, 1 191 telefonických a 1 054 e-mailových konzultací.

V roce 2013 využilo služeb Persefony o. s. celkem 326 osob prostřednictvím 1 035 osobních, 1 221 telefonických a 1 101 emailových konzultací.

V roce 2012 poskytla organizace služby celkem 339 osobám prostřednictvím 965 osobních, 1 167 telefonických a 727 emailových konzultací.

V roce 2011 pracovala Persefona o. s. celkem s 249 klienty prostřednictvím 788 osobních, 1 041 telefonických a 552 emailových konzultací. Z toho ženy tvořily 94 %, muži 6 %.

V roce 2010 využilo služeb odborného sociálního poradenství 200 klientů prostřednictvím 984 osobních, 802 telefonických a 340 emailových konzultací. Procentní zastoupení jednotlivých specifických skupin obětí domácího násilí: ženy 93 %, muži 7 %, lidé se zdravotním postižením 7,5 % a senioři 8,5 %.

V roce 2009 poskytla Persefona o. s. služby celkem 151 osobám prostřednictvím 826 osobních, 974 telefonických a 18 emailových konzultací. Procentní zastoupení jednotlivých specifických skupin obětí domácího násilí: ženy 93 %, muži 7 %, senioři 13 %, lidé se zdravotním postižením 13 %.

V roce 2008 využilo služeb 110 obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím 393 osobních konzultací. Procentní zastoupení jednotlivých specifických skupin obětí domácího násilí: 98 % ženy, 2 % muži, senioři 9 %, lidé se zdravotním postižením 11 %, děti v rodině s DN 88 %.

V roce 2007 poskytla Persefona o. s. odborné sociální poradenství 106 klientům prostřednictvím 464 osobních, 634 telefonických a 34 emailových konzultací.

Výše uvedená statistika zahrnuje i problematiku sexuálního násilí, jejíž podíl se dlouhodobě pohybuje kolem 25 %.

Stanovy organizace

Struktura organizace