CZ EN
 
Oběť domácího násilí
Formy domácího násilí

Fyzické násilí ‒ bití, kopání, fackování, škrcení, svazování, mlácení o zeď, ohrožování zbraní atd.

Psychické násilí ‒ znevažování a ponižování vaší osobnosti, zesměšňování ve společnosti, nečekané „kontrolní“ návštěvy či telefonáty, pronásledování, vydírání a nátlak, např. ohrožování fyzickým násilím, zastrašování různými způsoby, rozkazování, co máte dělat, nečestné ovlivňování dětí, odepírání potravy a spánku, vyhrožování sebevraždou nebo jinou formou sebedestruktivního chování, jestliže neučiníte, co si partner/partnerka přeje.

Sexuálního násilí ‒ vynucování sexuálního styku či různých sexuálních praktik proti vlastní vůli, znásilnění.

Ekonomické násilí ‒ omezení přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, kontrola všech výdajů, zákaz chodit do práce.

Sociální násilí ‒ izolace od ostatních lidí, zákaz kontaktu s rodinou, kamarády či známými, zákaz volnočasových aktivit, zákaz vycházení z bytu, odebrání mobilního telefonu.

Jestli zažíváte některé z uvedených příkoří, nebojte se vyhledat pomoc!

 

Prohlédnout nabídku služeb