CZ EN
 
Osoba blízká
Jak můžete pomoci oběti domácího či sexuálního násilí

Pokud víte o někom ve svém okolí, kdo je obětí domácího nebo sexuálního násilí a jste připraveni mu pomoci, je to určitě dobře. Může se to týkat kohokoli ‒ v rodině, v práci, v okruhu známých. Navíc je možné, že jste to právě jen vy, komu se dotyčná osoba svěří a očekává, že jí budete oporou. Máte-li podezření, ale nejste si jisti, naťukněte toto téma velmi opatrně a citlivě. Reakce okolí, rodinných příslušníků, přátel a známých je pro oběť domácího či sexuálního násilí velmi důležitá a hraje významnou roli v procesu zpracování této události. Důležité je snažit se pochopit, jak celou záležitost oběť vnitřně prožívá.

Nezapomínejte ale, že i pro vás je vyrovnání se s faktem, že se někomu blízkému stalo takové příkoří, těžké.
Pomoc odborníků je nabízena i vám.

Co dělat

Co nedělat

„Zapomeň už na to!“
„Proč ses nebránil/a?“
„Proč jsi s ním do toho bytu chodil/a?“
„Nestalo se nic tak hrozného, mohlo to být horší!“

Rádi byste svému blízkému v složité situaci pomohli, ale nevíte jak?

Poraďte se s odborníky.

 

Prohlédnout nabídku služeb         Objednat se na konzultaci