CZ EN
 
Služby klientům
Jaké poskytujeme služby

Právní poradenství

Právní poradce poskytuje informace z oblasti rodinného, občanského, trestního, správního a sociálního práva, které jsou vztaženy k individuální situaci každého klienta. Základním principem je pomoci klientovi posoudit vlastní možnosti a rozhodnout se, jak problém řešit, samozřejmě v souladu se zákonnými právy a povinnostmi. Někdy je vhodné v rámci řešení takové situace sepsat příslušné právní podání. Tuto možnost právní poradkyně konzultuje s klientem a v případě zájmu podání sepíše. Právní podání mají charakter žaloby, předběžného opatření, trestního oznámení, návrhu, odvolání, dovolání, vyjádření apod.

 

Psychologické poradenství

Psychologickým poradenstvím psycholožky a psychologové pomáhají klientovi zorientovat se v jeho aktuální životní situaci, podporují klienta při hledání možností, jak situace spojené s násilím řešit. Nabízejí podporu při překonávání náročných životních situací, souvisejících s násilím v rodině. Mapují klientovy vnitřní a vnější zdroje, které mohou pomoci při řešení situace, stejně jako podchycují případné překážky bránící řešení. Podporují klienta při posouzení a rozhodování, jaké východisko v jeho individuální situaci zvolit, a společně hledají jednotlivé kroky vedoucí k tomuto řešení.

 

Sociální poradenství

Sociální poradenství se nejčastěji týká orientace v systému sociálních dávek ‒ informace o druzích dávek, mapování rodinné a finanční situace, nárok na dávky, pomoc při vyplňování žádostí, konzultace s úřady aj. V oblasti problematiky bydlení se jedná o hledání a vyjednávání o azylovém ubytování, žádosti o obecní byt, konzultace s bytovými odbory, orientace v oblasti nájemního bydlení apod. Dále se může jednat o poskytování informací v oblasti zaměstnanosti ‒ jak se zorientovat na trhu práce, kde a jak práci hledat, pomoc s tvorbou životopisu a formulací odpovědí na pracovní nabídky, trénink dovedností potřebných k nalezení práce aj.

 

Zprostředkování návazné služby

Tato služba zahrnuje vyjednání a koordinaci služeb jiných pracovišť nebo organizací, které s klientem spolupracují při řešení jeho obtížné životní situace. Předpokládá osobní, telefonický či e-mailový kontakt s příslušným odborníkem, seznámení se specifiky klientovy životní situace a další domluvu ohledně zprostředkování návazné služby.

 

Předání kontaktu na další odborníky

Zájemci o službu, kteří nespadají do cílové skupiny organizace, jsou nasměrováni k pomoci, jakou potřebují, včetně předání příslušných kontaktů. Jedná se také o vyhledání a předání kontaktů na další služby již stávajícím klientům, kteří by bez koordinované další pomoci nemohli vyřešit svou obtížnou životní situaci.

 

CÍTÍTE, ŽE BYCHOM PRO VÁS MOHLI NĚCO UDĚLAT?
VYUŽIJTE NAŠE SLUŽBY, OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI.

 

Objednat se                          Zaslat dotaz