CZ EN
 
Služby klientům
Jak se objednat

Telefonicky

Oběti domácího a sexuálního násilí a osoby blízké mohou organizaci kontaktovat prostřednictvím pevné linky na čísle 545 245 996 nebo mobilního telefonu na čísle 737 834 345. Pro osoby s potížemi se zvládáním vlastního agresivního chování je k dispozici linka 731 442 731. Volání není zdarma, cena hovoru se odvíjí od platného tarifu volajícího. V době běžného provozu organizace jsou telefonní linky personálně zajištěny od 9:00 do 17:00 hodin. V případě, že je linka obsazená nebo vypnutá, je hovor volajícího přesměrován do hlasové schránky, kde má možnost zanechat vzkaz. Telefonicky se lze objednat na konzultaci i přímo poskytnout poradenství. Kontaktováním organizace zájemce o službu souhlasí s podmínkami poskytování služby.

E-mailem

Objednat se na osobní konzultaci nebo zaslat dotaz mohou oběti a osoby blízké také prostřednictvím e-mailových adres poradna@persefona.cz nebo domacinasili@persefona.cz. Zájemci o poradenství a terapie, kteří mají potíže se zvládáním agrese, mohou organizaci kontaktovat na e-mailové adrese bezpecnesouziti@persefona.cz. E-mailová odpověď je zpracována nejpozději do 5 pracovních dní. Odesláním e-mailu dává zájemce o službu souhlas se zpracováním údajů, které v něm uvedl, a zároveň souhlasí s podmínkami poskytování služby.

Online chat

Obrátit se na nás můžete také prostřednictvím online chatu organizace dostupném na našem webu. Chatové okno je umístěno v pravém dolním rohu obrazovky našich webových stránek. K dispozici online Jsme Vám také k dispozici na chatu v úterý 10-12 a čtvrtek od 12-14 h. V tomto časovém rozmezí probíhá komunikace v reálném čase a s okamžitou odpovědí. V době mimo tyto hodiny nám skrze chat můžete zanechat zprávu, kde je potřeba uvést svou e-mailovou adresu, a my se Vám v nejbližším možném termínu ozveme zpět. Zahájením konverzace či zasláním zpráv prostřednictvím chatu souhlasí zájemce o službu s podmínkami poskytování služby.

Kontaktním formulářem

Kontakt lze uskutečnit i formou rychlé zprávy na domovské stránce webu. Zájemce o sociální službu zanechá dotaz z oblasti poradenství nebo ohledně objednání konzultace spolu se svou e-mailovou adresou, kam se pracovník Persefony nejpozději do 5 pracovních dní ozve. Zasláním dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře souhlasí zájemce o službu s podmínkami poskytování služby.

Osobně

Konzultace se zpravidla domlouvají na základě předchozího telefonického či e-mailového kontaktu. Je možné i osobní objednání v pracovní době od 9:00 do 17:00 v brněnském sídle organizace (Gorkého 17).

Bez objednání

Přichází-li zájemce o sociální službu bez objednání a je-li jeho situace taková, že vyžaduje okamžitou péči, řídíme se personálními možnostmi organizace a případně navazujeme spolupráci s dalšími krizovými službami.

Objednací doba na osobní konzultaci je maximálně 14 dní.

Jestliže zájemce o sociální službu vyžaduje určité zohlednění, např. pomoc při vstupu nebo tlumočníka, je vhodné na tuto skutečnost upozornit dopředu. Přístup do poradny není bezbariérový, ale je možné zajistit pomoc při překonání cca 5 schodů. Můžeme zajistit tlumočení v ruském, anglickém, španělském a německém jazyce.

Formy pomoci

Formy poskytování sociálních služeb:

 

Poradenství je poskytováno prostřednictvím:

Kdo služby poskytuje

Služby poskytují psychologové, právníci a sociální pracovníci ‒ muži i ženy. Všichni zaměstnanci Persefony se řídí etickým kodexem, který je založen na ochraně práv klientů, úctě, mlčenlivosti a nehodnocení klientů. Pracovníci se řídí zákony České republiky, tudíž jsou vázáni oznamovací povinností podle trestního zákona.

Sociální pracovníci a psychologové jsou proškoleni v poskytování krizové intervence. Všichni se ve svém oboru nadále průběžně vzdělávají.

Jak osobní konzultace probíhá

Na první konzultaci jsou většinou přítomny dvě pracovnice, jedna psycholožka nebo sociální pracovnice a druhá právnička, a to z důvodu zajištění komplexního řešení problému, se kterým klient přichází. Klient je během prvního setkání informován o podmínkách, za kterých je služba poskytována. Tyto podmínky vycházejí ze zákona o sociálních službách s cílem chránit práva a zájmy uživatelů sociálních služeb. V případě, že se dohodneme se zájemcem o službu na spolupráci, uzavírá se smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství, a to buď ústní, nebo písemná.

Následně se dle povahy problému společně domlouváme na tom, jaká bude další podoba spolupráce, zda právní, sociální, psychologická či kombinovaná. Společně se stanoví cíl spolupráce. Konzultace jsou zhruba hodinové, s tím, že frekvence jednotlivých konzultací se řídí potřebou klientů a personálními možnostmi organizace. Naším cílem je pracovat s klientem dlouhodobě, po celou dobu řešení jeho problémů, či tak dlouho, jak si to sám přeje či potřebuje. Každý klient má svého klíčového pracovníka, který koordinuje poskytované služby