CZ EN
 
Oběť domácího násilí
Mýty a realita

K fenoménu domácího násilí se vztahují mnohé nepravdivé mýty.

Tvrzení: Domácí násilí se vyskytuje pouze v určitých sociálních vrstvách.
Pravda: Domácí násilí se týká všech lidí bez ohledu na jejich sociální postaveni, vzdělání, rasu, náboženství apod.

Tvrzení: Domácí násilí je okrajová záležitost, která se v naší společnosti vyskytuje jen zřídka.
Pravda: Jedná se o velmi častý negativní jev. Statistiky uvádějí, že domácí násilí zažilo 38 % žen.

Tvrzení: Domácí násilí je způsobováno pitím alkoholu (braním drog).
Pravda: Alkohol a drogy nepředstavují příčinu, ale ani omluvu domácího násilí. Alkohol může být pouze katalyzátorem násilí.

Tvrzení: Jedná se pouze o soukromou záležitost, neměl(a) bych se do toho plést.
Pravda: Domácí násilí je kriminální, nikoli privátní záležitost, a proto by mělo být posuzováno a stíháno stejným způsobem jako násilí vůči cizím osobám.

Tvrzení: Nikdy to nemůže být vážné, pokud s násilníkem jeho partnerka zůstává.
Pravda: Násilníci svým partnerkám vyhrožují, že v případě odchodu ublíží jim nebo jejich dětem. Tyto ženy s nimi potom často zůstávají ze strachu, avšak nikdy ne proto, že by s násilím souhlasily.

Tvrzení: Domácí násilí je chyba oběti, vinu nelze svalovat pouze na stranu násilníka.
Pravda: Násilníci uvádějí často jako důvod pro své ataky, že byli partnerkou k tomuto jednání vyprovokováni. Za násilné chování je vždy plně odpovědný násilník.

Tvrzení: Týranou ženu i násilníka lze na první pohled rozeznat.
Pravda: Násilí je velmi dobře ukryto za zdmi domovů. Násilník se jeví svému okolí většinou jako sympatická osoba. Týraná žena se za svoji situaci stydí, a proto se často nesvěří ani své nejlepší přítelkyni. Svá zranění skrývá nebo pro ně nachází různé výmluvy.

Tvrzení: Rodinná terapie může problémy vyřešit.
Pravda: Terapie může pomoci vyřešit partnerské problémy. Násilí však představuje problém vycházející pouze ze strany agresora. Ke změně může dojít jedině tehdy, když násilnický partner převezme za své chování plnou odpovědnost.

Nepodléhejte mýtům o domácím násilí, vyhledejte pomoc!

 

Prohlédnout nabídku služeb