Podporují nás
podporují nás

V roce 2017 nás podporují následující firmy, instituce a projekty.
Všem upřímně děkujeme za projevenou důvěru!

 jobs.cz            

                             

      

 

Projekt Komplexní pomoc - právní a psychologické poradenství pro oběti sexuálního a domácího násilí a podpořily Philip Morris International Inc. a Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund.

Realizace projektu: 1. 11. 2016 - 31. 8. 2017

Philip Morris          SCWF

 

Odborné sociální poradenství obětem domácího a sexuálního násilí finančně podpořil Jihomoravský kraj.

Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Odborné sociální poradenství obětem domácího a sexuálního násilí je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Statutární město Brno

Odborné sociální poradenství obětem domácího a sexuálního násilí je realizován za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

 

Projekt Bezpečné soužití- poradenství a terapie osobám, které mají  problémy se zvládáním agrese je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.

Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Projekt Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Projekt Komplexní pomoc obětem domácího, sexuálního násilí a vzdělávání v této problematice za finanční podpory městské části Brno – Židenice

Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017