CZ EN
 
Podporují nás
Podporují nás

V roce 2016 nás podporují následující firmy, instituce a projekty.
Všem upřímně děkujeme za projevenou důvěru!

 jobs.cz        sit.cz    

 

      

 

Projekt Právní a psychologické poradenství pro oběti sexuálního a domácího násilí a jejich blízké podpořily Philip Morris International Inc. a Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund.

Realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016

Philip Morris          SCWF

 

Projekt finančně podpořil Jihomoravský kraj.

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Statutární město Brno

 

Projekt Komplexní řešení problematiky domácího a sexuálního násilí podpořil Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

 

 

Projekt Z labyrintu násilí podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Realizace projektu: 1. 2. 2015 – 31. 10. 2016

 

OSF                     Norské fondy

 

 

Projekt Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Realizace projektu: 1. 8. 2014 – 31. 7. 2016

 

 

NROS

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

MPSV

 

Projekt Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání podpořilo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Ministerstvo spravedlnosti

Projekt Prevence domácího násilí osob seniorského věku 3 je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR.

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

 

Projekt Podpora zdravotnických pracovníků v oblasti násilí finančně podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016