CZ EN
 
Podporují nás
Podporují nás

V roce 2015 nás podporují následující firmy, instituce a projekty.
Všem upřímně děkujeme za projevenou důvěru!

 

 jobs.cz     sit.cz     

 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

MPSV

 

 

Projekt podpořil Jihomoravský kraj.

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Statutární město Brno

 

Projekt Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání podpořilo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Ministerstvo spravedlnosti

Projekt Z labyrintu násilí podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Realizace projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2016

OSF                     Norské fondy

 

 

Projekt Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Realizace projektu: 1. 8. 2014 – 30. 4. 2016

 

NROS

 

 

Projekt Persefona – Legal and psychosocial counseling for survivors of sexual and domestic violence podpořily Philip Morris International Inc. a Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund.

Realizace projektu: 12. 9. 2014 – 30. 7. 2015

 Philip Morris         SCWF

 

Projekt Prevence domácího násilí osob seniorského věku 2 podpořilo Ministerstvo vnitra ČR.

Realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Ministerstvo vnitra

Projekt Právní a psychologické poradenství pro oběti sexuálního a domácího násilí a jejich blízké podpořily Philip Morris International Inc. a Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund.

Realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016

Philip Morris          SCWF