CZ EN
 
Interdisciplinární spolupráce
2012

V roce 2012 jsme se podíleli na přípravě kazuistik pro publikaci Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí, vydanou organizací proFem, o. p. s. Publikace poukazuje na klíčové a problémové situace, se kterými se ženy ohrožené domácím násilím potýkají, a na nedostatky v českém sociálním systému a právním řádu, které je potřeba řešit, aby se problémy neprohlubovaly, ale naopak včas a efektivně řešily.