CZ EN
 
Interdisciplinární spolupráce
2013

V roce 2013 jsme díky projektu Posílení dialogu mezi NNO a institucemi v rámci prevence domácího násilí zahájili neformální setkávání institucí, které přichází do kontaktu s oběťmi domácího násilí. Do akce se zapojili Policie ČR, pracovníci OSPODů, Charity, azylových domů, Spondey, BKB a další. Hlavním úkolem schůzek bylo definovat obtížné situace, s nimiž se osoby ohrožené domácím násilím potýkají, a vysvětlit role jednotlivých organizací v systému pomoci. Výstupem se stala divadelní představení Mluvme spolu, jejichž prostřednictvím se široká veřejnost dozvěděla zábavnou a interaktivní fromou o problematice domácího násilí. Projekt skončil v roce 2014.