CZ EN
 
Interdisciplinární spolupráce
Interdisciplinární spolupráce a její výsledky

Posledním a neméně důležitým pilířem v řešení problematiky domácího a sexuálního násilí jsou expertní aktivity a interdisciplinární spolupráce.

Persefona z. s. je aktivní členskou organizací

Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády České republiky pro rovné příležitosti žen a mužůwww.vlada.cz
Interdisciplinárního týmu proti domácímu násilí ve městě Brněwww.idtbrno.cz
Koalice organizací proti domácímu násilí KOORDONAwww.koordona.cz
Komunitního plánování sociálních služeb města Brnawww.kpss.brno.cz
Interdisciplinárního týmu pro řešení problematiky sexuálního násilí

Od počátku své existence spolupracujeme s organizacemi a institucemi, jako jsou Magdalenium, o. s., Nesehnutí, o. s., IC Spondea, o. p. s., ProFem, o. p. s., Rosa, o. s., Acorus, o. s., Manželské a rodinné poradny Centra sociálních služeb Brno, Pro bono aliance, Liga lidských práv, Probační a mediační služba ČR, Policie ČR, Magistrát města Brna – Odbor zdraví, Koordinační centrum prevence kriminality při MMB a další.