CZ EN
 
Partnerství v projektech
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Kontaktní osoba           

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
odborná asistentka Katedry sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity

Kontaktní údaje

Joštova 10, 602 00 Brno
jitkanav@fss.muni.cz

Web

http://www.fss.muni.cz/

Fakulta sociálních studií vznikla 1. 1. 1998 a od té doby se její jednotlivé katedry řadí jak svou vědeckou produkcí, tak úrovní svých absolventů k předním českým akademickým pracovištím.

S Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity spolupracujeme v projektu

Z labyrintu násilí / Escape from the Maze of Violence, realizovaném v období 1. 2. 2015 – 31. 10. 2016, podpořeném Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Spolupráce a aktivity partnera

Fakulta sociálních studií, jakožto výzkumná instituce, podporuje celorepublikový reprezentativní výzkum skrze poskytnutí přístupů k e-zdrojům v procesu přípravy výzkumu a zároveň nás podporuje v publikaci výzkumu a prezentování jeho výstupů v odborných časopisech, jako např. Sociální práce.

Jako vzdělávací instituce nám Fakulta sociálních studií v průběhu projektu umožní prezentovat výstupy z reprezentativního výzkumu studentům, a to v rámci kurzu Sociální práce s oběťmi domácího násilí, probíhajícím na katedře sociální politiky a sociální práce. Spolupráce byla navázána přes doc. PhDr. Jiřího Winklera, Ph.D.