CZ EN
 
Partnerství v projektech
Gynartis, s. r. o.

Kontaktní osoba           

doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.
lékař, gynekolog-porodník, dětský gynekolog, senátor

Kontaktní údaje

Malá Strana 70, 742 85 Vřesina
koliba@gynartis.cz

Web

http://www.gynartis.cz

Společnost Gynartis je gynekologická ambulance se sídlem v Praze. Zástupce této společnosti, doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., který se aktivně zapojuje do projektu, je vedoucím lékařem NZZ Gynartis, s. r. o., předsedou Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP, člen předsednictva Společnosti pro plánované rodičovství a sexuální výchovu a v současné době i senátorem Parlamentu České republiky. 

S organizací Gynartis, s. r. o., spolupracujeme v projektu

Z labyrintu násilí / Escape from the Maze of Violence, realizovaném v období 1. 2. 2015 – 31. 10. 2016, podpořeném Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Spolupráce a aktivity partnera

Do projektu se doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. zapojuje jako školitel seminářů pro odborníky v rámci interdisciplinárního týmu k tématu sexuálního násilí ve městě Brně a též jako garant a školitel v rámci vzdělávacího kurzu pro zdravotnický personál. Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. se podílí na tvorbě odborného textu o obětech sexuálního násilí a znásilnění, který bude veřejně publikován v odborných časopisech.