CZ EN
 
Partnerství v projektech
Jako doma – Homelike, o. p. s

Kontaktní osoba           

Alexandra Doleželová
zakladatelka organizace Jako doma, fundraiser, projektová manažerka

Kontaktní údaje

Vinohradská 146, 130 00 Praha 3
alexandra.dolezelova@jakodoma.org

Web

http://jakodoma.org/

Organizace Jako doma vznikla v roce 2012 a zabývá se otázkami genderově-specifického bezdomovectví. Ženám bez domova se věnuje prostřednictvím projektů Kuchařky bez domova, Společně jako doma bez násilí, Ženy sobě, Společně pro ženy: pojďme o tom mluvit, aj.

S Jako doma spolupracujeme v projektu

Společně jako doma bez násilí, realizovaném v období 1. 1. 2015 – 30. 4. 2016, podpořeném Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Spolupráce a aktivity partnera

Persefona v tomto projektu vystupuje jako odborník na dlouhodobou a komplexní pomoc a podporu obětem násilí na ženách. Zástupkyně organizace bude supervidovat aktivity projektu. Projektovým partnerům zajistíme akreditované školení na téma domácího násilí. Budeme spolupracovat na tvorbě materiálu na téma propojení násilí a bezdomovectví.

Hlavní aktivity:

1. Pojízdná terénní poradna pro ženy bez domova ohrožené násilím. Terénní centra poskytují právní a sociální poradenství v ulicích a na místech, kde se ženy v tísnivé sociální situaci nacházejí.
2. Sebepodpůrná skupina
3. Výzkum násilí na ženách v tíživé sociální situaci
4. Mezioborová spolupráce: vytvoření tematické sítě tvořené zástupci subjektů zabývajících se násilím na ženách a/nebo bezdomovectvím, jejímž cílem bude komentovat legislativní návrhy a koncepce pro oblast násilí a bezdomovectví a vytvořit manuálu jak propojovat tyto dvě problematiky.
5. Informační kampaň zaměřená na předání informací ženám bez domova