CZ EN
 
Partnerství v projektech
Úrazová nemocnice v Brně ‒ Oddělení klinické psychologie

Kontaktní osoba           

Mgr. Renata Boháčová
klinická psycholožka na Oddělení klinické psychologie v Úrazové nemocnici v Brně

Mgr. Kateřina Krebsová
klinická psycholožka na Oddělení klinické psychologie v Úrazové nemocnici v Brně, dětský psycholog

Kontaktní údaje

Ponávka 6, 662 50 Brno
k.krebsova@unbr.cz
r.bohacova@unbr.cz

Web

http://www.unbr.cz/ 

Úrazová nemocnice v Brně je zdravotnické zařízení, od 1. 1. 2009 pod správou Statutárního města Brna. Základním úkolem ústavu je specializovaná léčebně preventivní péče a vědecko-výzkumná činnost v oboru traumatologie a speciální chirurgie.

S Úrazovou nemocnicí v Brně spolupracujeme v projektu

Z labyrintu násilí / Escape from the Maze of Violence, realizovaném v období 1. 2. 2015 – 31. 10. 2016, podpořeném Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Spolupráce a aktivity partnera

Zástupkyně úrazové nemocnice se do projektu zapojují za účelem sdílení zkušeností s prací s oběťmi sexuálního násilí zdravotnického zařízení a nastavování interdisciplinární spolupráce v oblasti sexuálního násilí ve městě Brně. Zástupkyně Úrazové nemocnice se aktivně účastní všech setkání a vzdělávacích seminářů realizovaných v rámci projektu a napomáhají řešení konkrétních případů sexuálního násilí.