CZ EN
 
Partnerství v projektech
Statutární město Brno

Kontaktní osoba           

Mgr. Iva Koudelková
odborný referent Odboru zdraví Magistrátu města Brna

Kontaktní údaje

Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
koudelkova.iva@brno.cz

Web

https://www.brno.cz/uvodni-strana/

Mezi činnosti zabezpečované Odborem zdraví Magistrátu města Brna, které se vztahují k realizovanému projektu, patří například koordinace aktivity nestátních organizací, doplňujících zdravotnické služby, i ostatních organizací se zvláštním zaměřením na oblast pomoci obětem domácího násilí. Dále se jedná o zpracování přehledu sítě zdravotnických zařízení, státních i nestátních, z hlediska oborů a lokalizace a hodnocení rozložení zdravotnických služeb.

Se Statutárním městem Brnem spolupracujeme v projektu

Z labyrintu násilí / Escape from the Maze of Violence, realizovaném v období 1. 2. 2015 – 31. 10. 2016, podpořeném Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Spolupráce a aktivity partnera

Zástupkyně města Brna Mgr. Iva Koudelková se jakožto koordinátorka interdisciplinárního týmu pro oblast domácího násilí, který vede od roku 2005, bude podílet na nastavování interdisciplinární spolupráce v oblasti sexuálního násilí ve městě Brně a přenosu dobré praxe z fungování IDT pro oblast domácího násilí. Mezi hlavní úkoly realizované Mgr. Koudelkovou patří vytváření týmu, školení spolupracujících institucí a organizací a aktivní účast na všech setkáních a vzdělávacích seminářích realizovaných v rámci projektu.