CZ EN
 
Partnerství v projektech
Fellesskap mot seksuelle overgrep ‒ FMSO

The Norwegian Foundation Against Sexual Abuse (anglický název)

Kontaktní osoba           

Linda Bakke
CEO FMSO

Kontaktní údaje

Postboks 568 Sentrum, 0105 Oslo, Norway
fmso@fmso.cz

Web společnosti

http://www.fmso.no

Organizace FMSO byla založena roku 1999 a v současné době zastřešuje 18 z 22 krajských Center obětem sexuálního násilí, znásilnění a incestu v Norsku. Jednotlivá centra poskytují bezplatné služby obětem tohoto příkoří i jejich blízkým a představují nestátní doplněk zdravotnického systému. Centra nabízejí poradenství po telefonu, poradenská sezení, participaci na svépomocných skupinách a dalších aktivitách, jako např. informačně-preventivní programy a vzdělávací aktivity. Hlavní ideologií těchto center je zplnomocňování a svépomoc uživatelů služeb.

Činnost FMSO spočívá v propojení odborníků, zprostředkování výměny znalostí a zkušeností a zvyšování kvality členských středisek. FMSO představuje společný hlas zastřešených center v komunikaci s úřady a médii, je zároveň poradním orgánem norské vlády v otázkách sexuálního zneužívání a znásilnění.

S organizací FMSO spolupracujeme v projektech

Z labyrintu násilí / Escape from the Maze of Violence, realizovaném v období 1. 2. 2015 – 31. 10. 2016, podpořeném Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým / Comprehensive Aid to Victims of Domestic and Sexual Violence and Their Loved Ones, realizovaném v období 1. 8. 2014 – 30. 4. 2016, podpořeném grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Spolupráce a aktivity partnera

Odborníci z center zastřešených organizací FMSO se zapojují do aktivit vtahujících se ke zvyšování odbornosti pracovníků spolku Persefona, i ostatních odborníků pracujících s oběťmi sexuálního násilí a zneužívání v České republice.

Hlavní aktivity:

1. sdílení dobré praxe z práce s oběťmi sexuálního násilí, zneužívání a incestu v rámci odborné stáže zástupkyň Persefony v Norsku a návštěvy zástupců FMSO v České republice;
2. seznámení s filozofií svépomoci a zplnomocňování a její implementací do praxe poskytovaných služeb;
3. seznámení se systémem péče o oběti sexuálního násilí v Norsku ‒ přístup zdravotních, sociálních, policejních a soudních služeb;
4. sdílení zkušeností s komunikací s médii a způsoby prezentace tématu sexuálního násilí;
5. vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost v České republice ‒ schůzky interdisciplinárního týmu k tématu sexuálního násilí ‒ prezentace dobré praxe a zkušeností se síťováním a koordinací činností více organizací, seminář na téma znásilnění a práce s traumatem, vystoupení v rámci Kulatého stolu na téma terapie násilných osob.